Miljø og sikkerhet

 

Image of 279518Blyfritt og miljøvennlig
 RENAS-logo til trykk
Norex tar miljøet på alvor
RoHS-direktiv 2002/95/EG (Restriction of the use of certain Hazardous substances in electrical and electronic equipment) Som en tilpasning til EUs direktiv om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2002/95/EU), er fra 24. januar 2005 kravene tatt inn i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Dette innebærer forbud mot bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom og bromerte flammehemmere i de fleste EE- produkter. Forbudet omfatter i hovedsak forbruksvarer som hvite- og brunevarer, datamaskiner, elektrisk verktøy, belysningsprodukter og leketøy. Forbudet vil hindre at stoffene kommer ut i miljøet når produktene kasseres. Forbudet gjelder ikke utstyr produsert eller importert til EØS-området før 1. juli 2006 og reservedeler til slikt utstyr.

 
EU-krav som er relevante for utendørstelefoner
 
RoHS compliance – European Directive 2002/95/EC
CE compliant, Extensive testing, especially in the rail environment:
European Directive 1999/5/EC – European Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive.          
EMC: EN55022:1998 – Information technology equipment. Radio disturbance characteristics.
EN55024:1998 – Information technology equipment. Immunity characteristics..
EN 50121-4: 2000 -  Railway applications, emission and immunity
RT/E/S/30003 iss1 1999 – The performance of Telecommunications Equipment under Conditions of Electrical Interference
Safety: EN60950-1:2001 – Specification for information technology equipment, including electrical business equipment.
Telephony: ETSI TBR21: Jan 1998
ETSI TBR38: May 1998
Lightning and transients: ITU-T recommendation K.21 (10/2000) - Enhanced surge protection.